emo (tanaga)

(The Tanaga is a type of short Filipino poem, consisting of four lines with seven syllables each with the same rhyme at the end of each line — that is to say a 7-7-7-7 Syllabic verse. – http://en.wikipedia.org/wiki/Tanaga.)

Hangin ay malamig na

Mga gabi’y mahaba

Laging nasa isip ka

Puso ay nagdurusa.

Miss na miss  kita lagi

Luha  sa  mga  pisngi

Hindi maitatanggi

P’ano nga ba nangyari?

Handog mong saya’t galak

Ay maraming salamat

Ang pag-ibig kong tapat

Sa panahon lang salat.

Nagkaroon ng saysay

Ang  aking abang  buhay

Aking ipinagnilay

Bakit  nagkahiwalay?

Anong hatid na aral

Kasawiang kaytagal

Puso ba’y napapagal

Kahit tapat magmahal?

Sa pagsubok na ito

Kirot ay magugupo

Pangarap ma’y naglaho

Puso’y dapat matuto.

Dasal  na aking  sambit

Pasang kirot,  mawaglit

Sintang tunay, makamit

At sa langit, bumalik.

(more…)