abo

Abot-langit ang saya kapag ikaw ang kasama

Ngunit di makaporma dahil meron kang iba

Pero nung kayo’y maghiwalay, lihim akong natuwa

Habang sa balikat ko’y pinapawi ang luha

Best friends, yan ang turing natin sa isa’t isa

Ngunit sa  paglaon, na-develop na  yata

Itong damdamin naging pagsinta

Pa’no nangyari? Ewan ko ba…

Pinatahan kita,  pinayuhang limutin siya

Nang-iwan, nang-away, nang-ayaw: lintik siya

Dama ko ang iyong hinagpis at lumbay

Ngunit sa  loob ko, hindi ako mapalagay

Nahihirapan akong makita’t marinig kang malungkot

Nakapangalumbaba, umiiyak sa sulok

Nais na hangoin, minamahal  kong ikaw

Sa iyong kinasasadlakang daigdig na bughaw

Pahiwatig nitong pag-ibig na nagsusumigaw

Gusto nang ipaalam ngunit baka mabalahaw

Baka mawalang saysay ang pagkakaibigan

Kapag tunay na nararamdaman ay iyong malaman

Di ko na kayang maghintay pa’t baka si mokong bumalik pa

Muli kang bulagin, madala sa mga panlilinlang niya.

Di na titikisin ang damdamin, wagas na pag-ibig ay ipinararating

Aking dalangin na sana’y walang pasubaling tanggapin

Huwag sanang mabahala na ang pagkakaibigan baka masira

Kung ang pag-iibigan ay bigyang puwang, kahit isang tsansa

Wala namang masama na tayo’y mag-level up, at masayang magkapiling

Magmamahalan,  mag-iibigan, hanggang wakas, hanggang libing.