Protected: IT ALL ENDS

This content is password protected. To view it please enter your password below:

pandora

.

Paano ka iiyak kung wala nang luhang aagos sa pisngi?

Paano ka aatungal kung walang tinig na mamumutawi?

Paano ka kikilos kung ang kamay at binti ay nakatali?

Paano ka hihikbi kung ang paligid ay bingi?

 .

.

Paano kung ang bertud ng gayuma ay humupa?

Paano kung ang anestisya ay mawalang-bisa?

Paano kung ang alak na bumabaha ay di na kayang lunurin pa

Ang mabigat na pagsubok, walang humpay na problema?

.

Pano kung ang nakaririnding sigaw ay ipinagkikibit-balikat lang?

Paano kung ang mga mithii’t pangarap ay unti-unting napaparam?

Paano kung patuloy ang bagyo at madilim ang umaga?

Paano kung palaging ang maibubulalas na lang ay puro mura?

.

.

.

How I wish each of us could truthfully yell:

All is well!!!

wedding mastxxxxxx

Ang isang kaibigan ay makikipag-isang-dibdib sa ika-17 ng Hulyo.

.

Translation:  A friend will share one boob by July 17.

.

Meaning: Ang kasal ay parang mastectomy?!?!?

.

Congratulations and best wishes, R & R!!!

2<3

Puso y dos.

Yan ang nawawalang baraha noong makipaglaro ako ng baraha sa mga ilang kaibigan noong isang madaling araw.

Dahil diyan, naparami ako ng inom sa tubig na nakalaan para sa talunan.

Ewan.

*          *          *

Kahapon. Sa chat:

Mon:    Manong, napanood mo na ang X-MEN?

Bong:   Hindi pa. HYMEN ang pinanood ko kagabi.

Mon:    Hahaha. Adik.

becoming a real father

Today, i’d like to share a note posted by a very good friend, my kumpareng FEDIC. Here it goes:

Many people think being a father is not difficult.  Some think that being a father is as simple as what it seems like.  To me, there are two kinds: a father in appearance and a father in heart.  One becomes a real father when all he thinks about is what’s good for his kids. A real father is one who will eat less just to make his kids full.  A father who can take every risk just to ensure his kids’ future. A father who works hard not for his vices but for his kids’ needs.  You can say you’re a father if you cry when you see your kids’ crying. You’re a father if you get hurt when you see your kids growing without guidance and you’ll get mad if you see them leading the wrong path.

Being a father is so hard, unlike what others think.  Fatherhood is just easy to define but hard to justify.  It is not just having a baby which qualifies one to be a father.  It is all about caring and loving, doing the impossible and still believing that you could still do it for your kids’ sakes.  

I also have babies– two beautiful angels named HAILIE & KYLIE.  But, I cannot say that I’m already a father.  I say this because I know that I still have so many things to do to prove that.  All I can say is that I love them so much and I will do everything to protect them and raise them to be good individuals.  I know I cannot give them all the things that they need but I can assure them that I will give them all the things and love that I have.

To all the fathers out there, love your kids.  They’re the only treasures we have.  Avoid hurting them so bad, because it may be kept embedded in their heart even as they grow up, or worse if they’d be gone, it may be too late to realize what you have done.

Happy Fathers Day to all, especially to my dad. We miss you so much Papa… We will always love you!


 

After I thanked Fedic for allowing me to share his note on this post, I told him how Hailie and Kylie must be proud of him to have him as their dad. He replied: “Tnx po. But I think I am much more blessed to have them as my kids. Ingat po lage…

Need I say more?

*          *         *

I’ve been told to stop with what I do and have time for myself but there’s still a long way to go.  Sure, I make the stops but i still need to keep on going and I still carry the what-if’s as I trudge along… When I make the stops, I sometimes look back and prod on others to keep on going, too! 😀

My heart leapt as I read this unexpected SMS:

 

“Tatay Taribong! Happy father’s day! You’re the best cyber daddy for me! Thank you.” 19 Jun 2011 11:05 From +63922******5

 

+63922******5,  thank you too. The text message truly made my day.  The next stop for you is very near and soon your dreams would be within reach.  I join your parents in waiting for that day when finally you’ll have the letters ECE appended to your name.  Keep up the good work!

Happy father’s day, everyone!!!

tikom

Tuwid ka bang bumigkas ng mga salita?

Narito ang hamon:

Basahin ng sampung beses at mabilis ang sumusunod:

bilasa     balisa     balasa

O ano? Pilipit na ba ang iyong dila?!?!

.

.

*          *          *          *          *          *          *

.

Mapagbiro talaga ang tadhana…..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SIYETlang !!!

.

.

.

parang baraha ?!?!?

#

KM2: pagtugon sa hamon ng daloy-diwa

Dati, naging pangunahing balita ang pananalasa ng manananggal sa Maynila at ang pagsabotahe ng maraming dikya sa elektrisidad ng Luzon.  Ngayon, kinaharap natin ang napakainit na panahon, ang nagbabadyang pagbaha sa bawat pag-ulan, ang patuloy na pagtaas ng gasolina at mga bilihin, ang pagkamatay ng maraming isda sa Lawa ng Laguna na epekto ng pagkasira ng kalikasan at ang mainit na usapin para sa pagpuksa sa kahirapan sa pamamagitan ng pagkontrol ng populasyon na pinanghimasukan na rin ng mga banal.

Maraming salik ang kaugnay sa mga suliraning panlipunan.  Marami sa ating mga mamamayan ang nangangalumata sa paggising na walang laman ang tiyan, hikahos at salat sa maraming bagay.  Ngunit kung hindi magsisikap, ang bawat halinghing ay magiging ungol sa mga dinaranas na hirap at ang mga reklamo at panibugho ay magiging ganap na atungal.

Hindi dapat iasa ang lahat sa pamahalaan. Tamang edukasyon at oportunidad ang mga pangunahing sangkap upang makaalpas sa yungib na kinasasadlakan.  Bawat isa ay kinakailangang bumangon at magbanat ng buto, kumilos at itaas ang kuyukot mula sa kinahihigaan bago pa sumikat ang araw.

Tayo sana ay mag-ambag tungo sa pag-angat at pag-unlad.  Pagbutihan natin ang anumang gawain.  Ang maliliit kapag pinagsama-sama ay magiging malaki, ang mahihinang puwersa ay magkakaroon ng lakas at sa ganoong paraan, malayo ang ating mararating. Huwag sana tayong bumangon para sa sarili lamang kung hindi para sa ating pamilya at sa pangkalahatan, para sa bayan.  Nasa ating mga kamay ang susi ng pagbabago .

Balang araw ay mapapawi ang lugami at makakamtan ang luwalhati sa buhay.  Matatamasa natin ang kasaganaan na parang maharlika maski sa maliliit na paraan. Matitikman ang pulot-pukyutan na pinagsikapan.  Ito ay adhika na dapat maisakatuparan, hindi lang mananatiling alingawngaw.

Huwag nang intindihin ang peklat ng nakaraan, mas mahalaga ang pagharap sa hamon ngayon at pagpupunyagi taglay ang pag-asang hatid ng bukang-liwayway.

Ito ay aking daloy-diwa, isang hugot sa malayang kamalayan.

Kaibigan, handa ka na bang tumugon sa hamon?

pasakalye sa KM2

Para mawala ang ang lugami, ibinaon ang dikya ng manananggal sa kuyukot ng maharlika. Nang matapos ay isang hugot mula sa yungib  ang narinig;  ang halinghing ay naging alingawngaw. Narating ang luwalhati ngunit nag-iwan ito ng peklat.

Nangangalumata ang banal na nakasaksi.  Hindi niya maitago  ang panibugho dahil ang adhika niyang matikman ang pulot-pukyutan ay mananatiling panaginip lang.

(Ulitin ang pagbabasa ng anim na beses para mabuo ang tatlong daan at apatnapu’t dalawalong salita. Salamat!)

forwarded message edited: I BELIEVE (4/4)

I believe…

… a birth certificate shows that we were born;  a death certificate shows that we died.

…that just because two people argue, it doesn’t mean they don’t love each other.
And just because they don’t argue, it doesn’t mean they do love each other.

…that we don’t have to change friends if we understand that friends change.

…that no matter how good a friend is, they’re going to hurt you, every once in a while and you must forgive them for that.

…that true friendship continues to grow, even over the longest distance. Same goes for true love.

…that you can do something in an instant that will give you heartache for life.

…that it’s taking me a long time to become the person I want to be.

…that you should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.

…that you can keep going long after you think you can’t.

…that we are responsible for what we do, no matter how we feel.

…that either you control your attitude or it controls you.

…that heroes are the people who do what has to be done when it needs to be done, regardless of the consequences.

…that my best friend and I can do anything or nothing and have the best time.

…that sometimes the people you expect to kick you when you’re down will be the ones to help you get back up.

…that sometimes when I’m angry I have the right to be angry, but that doesn’t give me the right to be cruel.

…that maturity has more to do with what types of experiences you’ve had and what you’ve learned from them and less to do with how many birthdays you’ve celebrated.

…that it isn’t always enough to be forgiven by others.
Sometimes, you have to learn to forgive yourself.

…that no matter how bad your heart is broken, the world doesn’t stop for your grief.

…that our background and circumstances may have influenced who we are, but, we are responsible for who we become.

…that you shouldn’t be so eager to find out a secret; it could change your life forever.

…two people can look at the exact same thing and see something totally different.

…that your life can be changed in a matter of hours by people who don’t even know you.

…that even when you think you have no more to give, when a friend cries out to you, you will find the strength to help.

…that credentials on the wall do not make you a decent human being.

…that the people you care about most in life are taken from you too soon.

..the happiest of people don’t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything they have.

…that sharing this in this column allows you, dear reader, to also share it with the people that you believe in.

Have a very pleasant day, everyone!!!

hunt suspended (3/4)

Yesterday started with a call from my niece wanting to see me before they leave for the province in an hour’s time.  Due to my tight schedule, i was unable to visit them for the duration of their stay with their mother. Mentally computing time for bath and travel, I would not be able to catch up with their van prior to its departure.  I apologized and promised to make up for my shortcomings as I hoped for better times.

On my way to the office, i dropped by my favorite bookstore in search of new great finds.  Thank good heavens, my feet brought me there as i found a copy of the book i was looking for the past twelve years!   The original copy that i had was lost by a friend when he absentmindedly left it (and two other books) inside the moviehouse.

And so, I was happy and excited in finding Roger MacBride Allen’s The Modular Man among the stacks of books on display.  What’s more, it was on sale at about 85% of the original price when i bought my first copy.

When i left the bookstore, i had six books at P136 only:  five paperbacks with the same exact price each and a hardbound book priced lower by P12. (How much then does each book cost? 15 points)

Having found the book i had been longing for a very long time, my book hunt for now is temporarily, unofficially and indefinitely suspended!   After all, I’ve got a lot of reading and catching up to do!

*As i was doing the computation for the math problem in this post, I found out that two books have been unknowingly and unintentionally given to me for free!

I could not locate the receipt anymore but i vividly recall the salesclerk saying 1-3-6 for the price of the books.  I decided to keep the extra books for myself.  Let’s just say, they are presents to one of the bookstore’s avid treasure hunters!   But should they demand payment, then i’d gladly and readily pay for them.

**Now here’s the treat:  NAME IT, OWN IT!

Be the first to name any of the other five books i bought and you’ll have the copy for yourself!

1.  A commenter  can have as many guesses as he/she likes until all the books have been won.  The commenter must indicate the title and author of the book at the comment section below.

2. One at a time.  To prevent monopoly in the comment section, there shall be NO two successive guesses by one individual.  Once the commenter has made a guess, he/she shall wait for another commenter to make his/her own guess at the comment section before he/she (the former commenter) can play another turn.

3.  The individual who first places the correct title and author of any of the books wins.  A commenter can win all the five books in this contest.

Good luck!!!