sulit

Paano ba maghanda sa pagsusulit?  Inuulit mo bang basahin ang bawat pahina ng iyong kuwaderno at aklat?  Araw-araw  mo ba itong ginagawa o sa kinagabihan lang bago ang araw ng exam?

Binabalikan mo na lang ba ang iyong aralin at pinagtutuonan ng pansin ang mga puntong hindi mo pa gamay o kailangan pang intindihing maigi?

Tuwing kukuha ka ba ng pagsusulit ay parating lumalabas ang iyong pinag-aralan?   O mas madalas na wala  ang iyong pinag-aralan sa lumabas na eksamin at nagngingitngit ka sa gumawa ng exam?

Para lang tayong mga mag-aaral na kumukuha ng pagsusulit

Sa  pagkuha ng pagsusulit,  kalmado ka o kabado?

Mataas  ba ang marka na nakukuha mo sa pagsusulit? Nakakuha ka na ba ng pinakamataas  na iskor at  may papuri pa ng iyong titser? Yung tipong napapatalon ka sa galak at ang resulta ng pagsusulit ay gusto mong ipa-laminate at  ipaskil sa dingding para makita ng lahat?

Naranasan mo na rin bang mabokya sa test?    O di naman kaya ay sobrang baba na kinailangan mong punit-punitin ang papel ng pinong-pino  para walang bakas o kaya ay walang maka-aninag sa iyong marka?

(Hindi ba’t  nakaka-miss ang pagiging estudyante?)

Ahhh, kung ang mga hamon ng buhay ay parang pagsusulit lamang.  Yun bang puwede kang maghanda para sa darating  na pagsubok at malalaman mo  agad kung ang sagot mo ay tama o mali.   At ang maling  sagot ay agad mong maitatama.   O di naman ay may kodigo hehehe.

Ang kodigo ni Taribong para sa pagsusulit ni G. J.Kulisap sa Lubaklubak   Elem  Skul

Ngunit  ang buhay ay hindi ganon kadali.    Madalas ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay hindi napaghahandaan.  Bagama’t   hindi tayo handa  ay minamarapat nating piliin ang pinakamainam na solusyon para dito.  Masusi man itong pinag-aralan o hindi.  Kailangan lamang tayong maging handa sa anumang magiging kahihinatnan nito.

Marahil ang darating na halalan ay isa lamang  pagsusulit.  Kailangang punan ang bilog na kumakatawan sa taong nais mong iboto.  At ang tinig ng nakararami ang magtatalaga nang mga  maglilingkod sa atin.   Dapat.  Ngunit kung sino man ang maluluklok sa pwesto ay may malaking responsibilidad kung ang bayan natin ay susulong o uurong.   Hangad ko na sana naman makaranas  ang bayan natin ng ginhawa at pag-unlad.

Sa ngayon, may kanya-kanya tayong pagsusulit na hinaharap, malaki man o maliit. Nasa sa atin kung paano ito diskartehan.  Sa bandang huli, ang pinakadakilang Guro ang magbibigay ng marka sa atin:  pasado o bagsak.

Teka,  ano na nga ba ang salitang-ugat  ng pagsusulit? Sulit ba?

MMX

As the  Christmas  holidays draw to a close, let me  share with you how it  passed:

… it was bleak at first,  but then,  sunshine came by…

…yet fog persisted still…

… there was a  cool breeze of air. Rain fell but it did not last long…

And now, a  new  journey begins…

May the roads we trek be not as rough and rugged as the past year had been.

Happy New  Year,  everyone!!!